27 شهریور 1396

رشد ۱۴۸ درصدی سامانه های نوین آبیاری

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت کشاورزی گفت: اجرای این طرح که از پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت کشاورزی است سبب صرفه جویی مصرف آب متوسط ۴۴۰۰ مترمکعبی در هر هکتار اراضی  کشاورزی می شود.

به گزارش مقاومتی نیوز در بخش کشاورزی می توان با بکارگیری روش های جدید، مصرف آب را به شدت کاهش داد. یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه استفاده از آبیاری قطره ای تحت فشار است.

در این راستا از پروژه هایی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزرات جهاد کشاورزی برای جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی در سال ۹۶ محول کرده، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور است.

رشد ۱۴۸ درصدی سامانه های نوین آبیاری

به گفته علیرضا زارع مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری امسال در سطح ۶۶ هزار هکتار از اراضی اجرا شده و در سطح ۱۵۰ هزار هکتار دیگر در حال اجراست که نسبت به سال گذشته ۱۴۸ درصد رشد داشته است.

به اعتقاد مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری بخش کشاورزی، اجرای این طرح به طور کامل موجب راندمان ۴۴ درصدی آبیاری و در نهایت صرفه جویی ۴۴۰۰ متر مکعبی آب می شود.

فارس، برترین استان در توسعه سامانه های نوین آبیاری

زارع شنبه هفته جاری در ارتباط با استان برتر در زمینه اجرای سامانه های نوین آبیاری گفت: استان‌های فارس، اصفهان، هرمزگان، جنوب کرمان، لرستان، تهران، همدان، سمنان، کرمان و خراسان جنوبی به ترتیب ۱۰ استان برتر در اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری امسال هستند.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۸ درصد از اراضی آبی کشور ما به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است، این درحالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا بالغ بر ۵۰ درصد از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز است.

وی یادآور شد: در سال ۹۵ سطح اجرا شده تا پایان شهریورماه ۲۶۰۲۷ هکتار و سطح در حال اجرا ۶۱۳۷۷ هکتار بوده است.
یارانه ۸۵ درصدی دولت برای توسعه سامانه های نوین آبیاری

در برنامه ششم توسعه کل عملیات آب و خاک اعم از آبیاری تحت فشار، شبکه ها، تجهیز و نوسازی، اقدامات سازه ای و غیر سازه ای سالیانه ۶۰۰ هزار هکتار پیش بینی شده که ۴۰۰ هزار هکتار آن به سامانه های تحت فشار اختصاص دارد.

گفتنی است سال گذشته دولت مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی، ۲۴۰ میلیارد تومان از تبصره بودجه تحت عنوان اسناد خزانه و ۶۵۰ میلیارد تومان برای توسعه سیستم های نوین آبیاری تخصیص داده بود.

در همین خصوص محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دوم شهریور ماه سال جاری گفته بود که دولت برای توسعه روش های نوین آبیاری ۸۵ درصد هزینه ها را یارانه می دهد و بدون محدودیت تسهیلات پرداخت می کند.

ادامه مطلب