واشر بست ابتدایی ۱۶

رایگان

از واشر بست جهت اتصال و آب بندی بست ابتدایی لوله 16 به خط فرعی استفاده می شود.

 

 

توضیحات

واشر بست ابتدایی ۱۶