نمایش 2 نتیحه

  • شیر پروانه ای

    قیمتتماس بگیرید

    شیر پروانه‌ای گونه‌ای از شیرهای صنعتی است که جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده می‌شود.

  • شیر یکطرفه

    قیمتتماس بگیرید

    وظیفه اصلی یک شیر یکطرفه محافظت از تجهیزات مکانیکی موجود در یک سیستم لوله کشی در برابر برگشت جریان است که برگشت جریان به داخل آنها می تواند به قطعات داخلی آنها آسیب رسانده و باعث توقف کامل سیستم شود.