نمایش یک نتیجه

  • شیر حوضچه پلی اتیلن

    شیرهای تخلیه حوضچه از جنس پلی اتیلن جهت برداشت آب در سیستمهای آبیاری کم فشار استفاده می شود.

    شیرهای برداشت پلی اتیلنی ، شیرهای نسل جدید شیرهای تخلیه هستند که از لحاظ قیمت مقرون به صرفه تر

    از شیرهای چدنی و شیرهای فلز هستند.