نمایش یک نتیجه

  • سوپاپ مکش فلنچدار

     

    سوپاپ چدنی دستگاهیست كه در میان پمپ و چاه قرار گرفته و باعث جلوگیری ازبرگشت سیال به سمت چاه می شود تا بعد از خاموش شدن پمپ به همان صورت در لوله (فاصله ته چاه تا پمپ)  باقی‌ بماند .