برترین تولید کنندگان لوازم آبرسانی و آبیاری

ردیفنام تجاریلوگومحصولاتنشانیتوضیحات
1پلی رود اتصالتولید اتصالات پلیمریجاده آبعلی - خیابان اتحاد - - خیابان 6 اتحاد (شهید طوروسیان) - پلاک 11
2مهراوندلوله های پلی اتیلن و نوارهای آبیاری پلاک دارکارخانه : خراسان رضوی - جاده مشهد فریمان - شهرک صنعتی کاویان - صنعت14
ردیفنام تجاریلوگومحصولاتنشانیتوضیحات