دستگاه سنتر پیوت

تماس بگیرید

فروش دستگاههای بارانی

سنتر پیوت

جهت قیمت و خرید  تماس بگیرید.

جهت ارتباط با بخش بازرگانی

سایت تماس بگیرید.

توضیحات

مزایای دستگاه آبیاری بارانی 
افزايش راندمان آبیاري و تقلیل میزان آب مصرفي در مقايسه با آبیاري سنتي
عدم تشكیل روان آب و نتیجتاً جلوگیري از فرسايش خاك.
تنظیم میزان آب مورد نیاز براي انواع خاك ھا و كشت ھا درفصول مختلف زراعي .
تھويه مناسب خاك.
يكنواختي پخش آب در سطح مزرعه .
اتوماتیك بودن دستگاه و تقلیل ھزينه كارگري .
سھولت حركت دستگاه در مزرع با شیب ۱۰درصد.
عدم نیاز به زھكشي مزرعه.
افزايش محصول در واحد سطح در مقايسه با آبیاري سنتي .
امكان تزريق سموم نباتي از طريق دستگاه (با استفاده از تجھیزات جانبي) .
بالا بردن رطوبت نسبي ھوا .
جلوگیري از تراكم املاح مضر درسطح خاك زراعي .
استحكام و مقاومت سیستم در مقابل بادھاي شديد و طوفان

معرفی دستگاه سنتر پیوت : 

دستگاه سنترپیوت، از یک پاشنه(دکل مرکزی)، تعدادي دهانه(اسپن)، شاسی و اورهنگ  تشکیل شده که مطابق شکل زیر به یکدیگر متصل شده اند.

پاشنه دستگاه بر روي یک فونداسیون نصب شده و با ایجاد نقطه مرکزي دوران دستگاه را موجب می شوداین پاشنه وظیفه تغذیه آب و برق دستگاه را به عهده داشته و سیستم مرکزي کنترل بر روي آن نصب می شود.

شاسی دستگاه وظیفه حمل و هدايت دهانه ها را به عهده داشته و از طريق هم راستايی دهانه ها كنترل می شوند. شاسی از طريق دو جفت لوله مهار بلند و كوتاه و دكل به دهانه متصل شده و يک قالب صلب را تشکیل می دهد.

با گردش شاسی ها حول پاشنه، دهانه ها بر روي دوايري به مركزيت پاشنه و شعاع هاي شاسی ها دوران كرده و از طريق آبپاش ها مزرعه را آبیاری می كنند. آب پاش ها بر حسب نوع محصول، میزان آب مورد نیاز، ارتفاع، سرعت باد، نوع خاك و ديگر عوامل انتخاب می شوند.  انتخاب مناسب آب پاش ها راندمان آبیاري افزايش می دهد. .

به منظور افزايش طول دستگاه و سطح آبیاري، به آخرين دهانه دستگاه، اورهنگ نصب می شود. دستگاه سنتر در دو مدل مورد استفاده قرار می گیرد: سنتر ثابت و سنتر جابجاشونده.

سنتر ثابت بر روي فونداسیون بصورت دايمی نصب می شود در حالی که سنتر جابجا شونده قابلیت جابجايی داشته و می تواند بر حسب نیاز از زمین مورد آيش به يک زمین زير كشت جابجا شده و به آسانی نصب گردد.

مشخصات فنی:
تعداد اسپن : حداقل ۳ حداكثر ۱۰ عدد.
طول ھر اسپن :از ۳۵ متر تا ۵۲متر.
طول كل دستگاه: متناسب با طول و تعداد اسپن در دستگاه محاسبھ مي شود.
شعاع آبیاري : متناسب با طول و تعداد اسپن در دستگاه محاسبھ مي شود.
سطح آبیاري : متناسب با طول و تعداد اسپن در دستگاه محاسبھ مي شود.
قطر لوله : ۸/۵/-۶اینج.
قدرت: الكتروموتور: ۵٫ ۱كیلو وات.
ولتاژ دستگاه: ۳۸۰ ولت .
حداقل زمان چرخش یك دور دستگاه :۲۴، ۲۱،۸ ۱،۵ ۱ ساعت .
عمق متوسط بارش دریك دور: ۸۸٫۹ میلیمتر

فشار آب مورد نياز :  حدود ۲ اتمسفر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین فردی باشید که نظر می دهید. “دستگاه سنتر پیوت”